Duurzame verbetering van de kwaliteit van leven van de Dogon Vrouwen en hun gezinnen is ons doel. Methode; de vrouwen ondersteunen in hun intitiatieven.      

Joop van Stigt zei over het Dogongebied oa: "Ten zuiden van de Sahara in de zuidoostflank van Mali, ligt de 250 kilometer lange rotswand die zich uitstrekt in oost westelijke richting. In dit schijnbaar onherbergzame gebied heeft het volk van de Dogon zich sinds de elfde eeuw genesteld op het plateau, in de valleien, aan de voet van de rotswand en later in de vlakte. Zij trokken weg uit het land van Mandé omdat zij als animisten hun cultuur niet wilden verloochenen voor de islamitische staatsgodsdienst. De rotswand bood hun een natuurlijke bescherming. De afhankelijkheid van het klimaat, de onregelmatige regenval en slechte oogsten, hebben niet alleen de architectuur van woningen en graanschuren, maar ook de rituelen en cultusaspecten, bepaald. De oerkracht van de rotswand, hitte, droogte, water en vruchtbaarheid zijn zo nadrukkelijk aanwezig. Voor de Dogon is hierin duidelijk de afhankelijkheid van Kosmos en Universum zichtbaar."
Voor uitgebreide informatie over de Dogon verwijzen we graag naar onze zusterstichting
Stichting Dogon Onderwijs.