Samen met de bevolking in de vlakte van het Dogongebied in Mali, de erosie stoppen, de natuurlijke vegetatie terugbrengen en de landbouwmogelijkheden verbeteren.

Doel van Het Groene Woestijn Initiatief is
een duurzame leefsituatie te creëren door een geïntegreerde methode te ontwikkelen samen met de bevolking, die grootschalig opvolging katalyseert in het Dogongebied in Mali.
IDV voor brochure
De toegepaste methode moet zorgen dat de natuurlijke begroeiing op deze Sahelgronden terug komt in de vorm van bomen en struiken, waardoor de landdegradatie wordt gekeerd, de sterke water- en winderosie vermindert en de vruchtbaarheid van de grond weer terugkeert. De toename van bomen en struiken zal naast hout en vruchten ook CO2-reductie opleveren. Door een geïntegreerde aanpak samen met de bevolking wordt een duurzame sociale en economische ontwikkeling gecreëerd. Er zal meer oogst mogelijk worden en ook productie op gronden die nu niet meer gebruikt kunnen worden.

Het eerste interventiegebied waar we ons op richten ligt in district Bandiagara: de zone tussen Orokamba en Koundou (ca 20 km) en dat over een lengte van Yendouma tot Nombori (ca 40 km), totaal 800 km2.
Kaart Impact 2013 en verder

De methoden voor de eerste fase
  • Countourtrenching om watervasthoudendvermogen te verbeteren
  • Boomaanplant en bos-graaszones creëren
  • Jatropha aanplanten als grondverbeteraar, economisch gewas en natuurlijke afscheiding voor niet-begrazingszones
  • Training, bewustwording en partnerschap
  • Natuurbeheer door duinfixerende beplanting en partnerschap met de bevolking
p1010880  GWI

Ecole Experimental Initiative Desert Vert
In 2012 is begonnen met een stuk grond van vier hectare.
Contourtrenching om het watervasthoudendvermogen van de grond te verbeteren (methode Peter Westerveld:
www.nagafoundation.nl):
Er zijn zeven greppels van 180 meter elk gegraven en er zijn jatrophaheggen geplant.
img_0081 p1010762-3
In 2013 is begonnen met grootschalige opkweek van Jatrophaplanten. Deze zullen aangeplant worden op het proefterrein op de zes velden in combinatie met pinda, bonen en gierst.
IMG_1778 IMG_0705
Er is een eenvoudig hek geplaatst rondom het terrein om de aanplant te beschermen tegen het vee.Er worden lokale boomsoorten opgekweekt en aangeplant met de Groasis Waterboxx om de bomen zo een goede start te geven.
IMG_1796 grosasis in veld 2
Er is een training gegeven in mei 2013 aan vrouwen en jonge mannen van de
tien omliggende dorpen over het belang van bomen, nieuwe landbouwmethoden, compost maken en opnieuw in maart en in juni 2014.
p1010889 img_0349
Duinreservaten
Voor het fixeren van de duinen is in 2013 gestart met het beplanten van twintig hectare, verspreid over een zone van vijhonderd meter bij negen kilometer. Mannen en vrouwen uit de omliggende dorpen werken mee aan het graven, opkweken en aanplanten. Zo ontstaat er lokaal commitment en worden ze betrokken bij het beheer en behoud en wordt het een duurzame ontwikkeling.
Het 1ste gebied is van Yougo tot Koundou. Elk jaar kan een volgend stuk duin aangepakt worden.

Uitgebreide Projet IDV-2013-2016 (decembre2013)-

Deze methoden opschalen:
In 2014 en 2015 zullen we 8 boszones creeren van 1 ha elk.
- afzetten met een hek en met jatrophaheg
- intensief aanplanten van bomen met de Groasis box
- en compost met zaden verspreiden

Verder:
Boomaanplant door de lokale bevolking zelf en door kinderen bij hun school.
De training en bewustwording van dorp tot dorp
Afspraken over duurzaam beheer van het duingebied (niet grazen, niet snoeien)
Steeds uitbreiden met nieuwe zones, verspreid over de 800km2, samen met de lokale bevolking.
PLAN IDV 2013-2014

briefhoofd-GWI-LC
Kijk op www.groenewoestijn.nl voor meer informatie.