Vrouwensamen1
Zelforganisatie
De vrouwen organiseren zich in een platform waarin ze samenwerken, geld verdienen, sparen, zelf intiatieven realiseren, beslissen en leren, maar vooral praten over hun problemen en leren die samen op te lossen. En dat maakt ze sterk.
De vrouwen voelen zich gesterkt door hun samenwerking en door het partnerschap met het Dogon Vrouwen Initiatief. Ze zien steeds meer mogelijkheden om hun levensomstandigheden te verbeteren en werken samen om dorpsprojecten te realiseren.
Via het platform van de vrouwengroepen is het ook mogelijk verbeteringen aan te bieden die het leven van de vrouwen verlichten, zoals houtbesparende fornuizen en muskietennetten, of versterken, zoals alfabetisering of gezondheidsbewustzijn.
img_0129
Een mooi voorbeeld van deze zelforganisatie is de vrouwenkliniek in Koundou. Het Dogon Vrouwen Initiatief heeft samen met de vrouwengroep en de bevolking van zeven dorpen deze gebouwd en nu financieren zij zelf de organisatie en de gediplomeerde verloskundige.

Lokaal leiderschap
De samenwerking tussen de vrouwen en de vrouwengroepen creëren nieuwe hechte sociale structuren. Het lokale team van het Dogon Vrouwen Initiatief werkt nauw samen met de leiders van alle vrouwengroepen en helpt hen bij alle initiatieven, ze biedt ondersteuning bij het beheer van de microkredieten en bij het begeleiden van bijeenkomsten. Verder onderhouden ze het contact met de lokale overheden. Zo ontstaat er een duurzame ontwikkeling.
Partnerschap 1
Vrouwengroepen werken echt!
De vrouwengroepen waarmee we werken, zijn opgebouwd rond gekozen commissies. Deze bestaan uit een voorzitter, een secretaris en diverse vice-voorzitters, zodat elke familie, groep of wijk is vertegenwoordigd. De commissieleden verstrekken, beheren en administreren samen microkredieten.
De vrouwen die deel uitmaken van een groep, kunnen bij ‘hun’ commissie aankloppen voor een microkrediet en dit investeren in bijvoorbeeld het verbouwen van tuinbouwproducten, het houden van vee, of het maken van producten voor verkoop op de markt. Een microkrediet moet binnen een half jaar weer worden afgelost.

P1020243
10% extra voor de dorpsgemeenschap
Aan elke lening kleeft een rente die ook betaald moet worden. In ons geval is dat 10%. Uniek is dat deze rente niet terugvloeit naar het Vrouwen Dogon Initiatief: het bedrag wordt eigendom van de vrouwengroep en wordt besteed aan initiatieven die de dorpsgemeenschap ten goede komen. De vrouwen beslissen gezamenlijk over de besteding.
Er zijn al tien projecten gerealiseerd, zoals latrines, bijeenkomstplekken, opslagruimtes, werkruimtes en gemeenschappelijke groentetuinen.