Bijdragen is voor belasting aftrekbaar. De vrouwen zijn uw gift echt waard.
Amaga
Investeer in een vitale wereld en begin bij deze vrouwen in Mali Contact Formulier
Uw bijdrage is voor hen van groot belang en vanwege onze ANBI-erkenning is elke donatie die u doet bovendien aftrekbaar van de belasting.
Een leuke manier om ons financieel te steunen, is zelf een actie opzetten. Bijvoorbeeld bij een verjaardag, waarbij u uw verjaarscadeau bij de Dogonvrouwen terecht laat komen. Op die manier verbindt u zich via uw eigen initiatief met de initiatieven van de Dogon-vrouwen. Wilt u meer weten over het Dogon Vrouwen Initiatief en de manieren waarop u ons kunt steunen? Neem dan contact op met Jacqti de Leeuw Contact

Rekening met IBANnummer NL96INGB0004609187 t.n.v. Stichting Dogon Vrouwen Initiatief in De Zilk
Wilt u zich verbinden voor 5 jaar middels een notariele akte? Bij een jaarlijkse gift van 300,- of meer, verzorgen en betalen wij de notariële akte van schenking voor u

In Nederland wil het Dogon Vrouwen Initiatief haar visie op vrouwelijk leiderschap en gelijkwaardig partnerschap uitdragen en een community laten ontstaan met mensen die zich verbonden voelen hiermee.


Wij zijn een stichting voor het goede doel, die erkend is door door de belastingdienst als een Algemeen nut beoogende instelling, dus u kunt uw gift aftrekken van de belasting.
De reguliere regeling is dat u van het totaal aan schenkingen die u per jaar doet, dat meer dan 1% van uw verzamelinkomen is (tot een maximum van 10%) van uw verzamelinkomen mag aftrekken.
(dus: als uw verzamelinkomen €40.000,- bedraagt en uw giften totaal €500,- bedragen, dan mag u €100,- aftrekken).
Wilt u de belasting meer laten bijdragen aan uw gift, dan kunt u een schenking per notariële akte doen. U legt zich daarbij vast om 5 jaar achtereen een vast bedrag over te maken aan een specifieke goededoelenstichting. Het grote voordeel is dat het gehele bedrag daarmee aftrekbaar is geworden!
Bij een jaarlijkse gift van 300,- of meer aan ons, verzorgen wij de notariële akte van schenking voor u.Volmacht voor schenkingDVI